شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

Climatic chamber

آزمونهای شرایط محیطی

شرایط محیطی

محفظه (چمبر) دما و رطوبت، محفظه آب و هوایی یا شرایط محیطی (Environmental chamber) برای شبیه سازی شرایط محیطی (دما، رطوبت، نور و فشار هوا) روی نمونه¬ها استفاده می¬شود تا تولید¬کنندها بتوانند کیفیت و عملکرد محصولات خود را ارزیابی نمایند

Read More