شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

آزمون های پلیمری

پلیمر و رنگ و رزین

پلیمر و رنگ و رزین

آزمون‌های شیمیایی پلیمرها و پلاستیک‌ها در صنایع مختلف انجام می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود که ماده‌ای که در تولید استفاده می‌شود، ماده مناسبی برای کاربرد مورد نظر است. آزمایشات شیمیایی پلیمر برای تعیین خصوصیات ساختاری اساسی مانند وزن مولکولی ، توزیع وزن مولکولی و اطلاعات شاخه‌ای انجام می‌شود.

آزمون‌های پلیمری ، نقشی اساسی در کل چرخه عمر یک پلیمر دارد، از ماده اولیه گرفته تا محصول نیمه تمام و محصول نهایی. هر مرحله نیازهای آزمایشی متفاوتی دارد و کاربران نهایی بسته به فعالیت‌های خود، از قبیل توسعه تحقیقات محصول ، کنترل کیفیت ، خدمات آزمایش یا تحقیق ، یک راه حل آزمون متفاوت را نیاز دارند. از جمله این آزمایشات پیری و تسریع شده ، تجزیه و تحلیل شیمیایی ، تجزیه و تحلیل خرابی ، آزمایشات مکانیکی ، خدمات میکروسکوپی ، شیمی پلیمر و آنالیز حرارتی است.

اندازه گیری ضریب اصطکاک (ACOF-10)