شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

آزمون های چوب و سلولزی

کاغذ ، سلولز و بسته بندی

کاغذ ، سلولز و بسته بندی

مواد کاغذ ، سلولز  و بسته بندی با توجه به این که به چه مصرفی می‌رسند و برای چه محصولی در نظر گرفته می‌شوند، باید دارای خصوصیات ویژه‌ای باشند. لذا علاوه بر بازدید ظاهری، آزمایش‌های مختلفی روی آن‌ها صورت می‌گیرد؛ به عنوان مثال جعبه‌های کارتنی برای قوطی‌های فلزی محتوی مواد غذایی باید دارای مقاومت‌های ویژه‌ای باشند. علاوه بر مقاومت، یک سری خصوصیات دیگر نیز اغلب مورد توجه می‌باشد؛ مثلا ابعاد و سطح اشغالی در کانتینر، پالت و سایر موارد.

گاهی به دلیل شرایط محیطی حمل و نقل، مقصد، انبار و غیره ممکن است آزمایش‌های خاصی نسبت به عوامل متغیر احتمالی انجام شود. لذا تعیین چهارچوب مشخصی برای آزمون‌های کنترل کیفیت بدون در نظر گرفتن کالا و نوع بسته میسر نمی‌باشد و معیار کنترل کیفیت با توجه به اقلام، شرایط محیطی منطقه، وسیله حمل و نقل، وزن و سایر موارد معین می‌شوند.

آزمون‌های کنترل کیفیت روی مواد اولیه (مقوا یا کاغذ) و گاهی روی بسته‌های مقوایی و کاغذی خالی و یا پر صورت می‌گیرد. آزمون‌های متداول در بسته‌بندی‌های کاغذی و مقوایی شامل آزمون‌های فشار عمودی، غلتاندن، فشار جانبی (افقی)، مقاومت به ترکیدن، ضربه عمودی، سقوط آزاد، ضربه افقی، لرزش، پاشیدن آب،قسمت‌های اتصال بسته‌ها می‌باشد.

تاخوردگی کاغذ و مقوا (APF-10)