دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی

DSC تغییر اختلاف جریان گرما را به یک نمونه و یک ماده مرجع اندازه گیری می کند در حالی که هر دو در معرض یک برنامه دمای کنترل شده قرار می گیرند. در یک DSC شار گرما، اختلاف جریان گرما بین نمونه و مرجع (شاهد) از اختلاف دمای بین نمونه و کوره، مرجع و کوره یا بین نمونه و مرجع حاصل می شود. تست گرماسنج روبشی تفاضلی اغلب برای اندازه گیری کمی تغییر ظرفیت گرمایی یا شار گرمایی، دمای ذوب، دمای انتقال شیشه ای، دمای بلورینگی و گرمای نهان ذوب بکار می رود.

بیشتر بخوانید

دستگاه آون پیری

گروه صنعتی ADO انواع متنوعی از آون‌های صنعتی را ارائه می‌دهد که آن‌ها در مشاغل مختلف کاربردهای متفاوتی دارند. آون‌های پیری در بسیاری از صنایع برای تولید و آزمایش محصولات مهم هستند. آون پیری یا Oven Ageing بسته به محصولات و صنعتی که در آن استفاده می‌شود در اندازه‌ها و مدل‌های مختلف موجود است. دما، سایز و طرح کوره به کاربرد مورد نظر بستگی دارد. آون تست کهنگی Oven Ageing شرایط مشابه ساییدگی و پارگی که در اثر گذشت زمان در تولید و آزمایش محصولات لاستیکی یا پلاستیکی ایجاد می‌شود را در کوتاه‌تر زمان شبیه‌سازی می‌کنند. این کهنگی مصنوعی به طراح محصول کمک می‌کند تا بفهمد که محصول با گذشت زمان نسبت به پیر شدن چه واکنشی نشان می‌دهد و اصلاحات لازم را انجام دهد.

بیشتر بخوانید