شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

آزمونهای شرایط محیطی

آزمون های شرایط محیطیآزمونهای شرایط محیطیشرایط محیطی

شرایط محیطی

اساس اصلی آزمون‌های شرایط محیطی ، قرار دادن محصولات در فشارهای محیطی بالا و ایجاد نقص است. طیف گسترده‌ای از نیروهایی که در طول آزمایش وجود دارد که به محصول خاص و استفاده مورد نظر آن بستگی دارد.

Read More
آزمونهای شرایط محیطی

شرایط محیطی

محفظه (چمبر) دما و رطوبت، محفظه آب و هوایی یا شرایط محیطی (Environmental chamber) برای شبیه سازی شرایط محیطی (دما، رطوبت، نور و فشار هوا) روی نمونه¬ها استفاده می¬شود تا تولید¬کنندها بتوانند کیفیت و عملکرد محصولات خود را ارزیابی نمایند

Read More