دستگاه تست تا خودگی کاغذ و مقواMIT Folding Tester

آزمون مقاومت به تاخوردگی آزمونی است پیچیده و ترکیبی از مقاومت کششی، خمش پذیری، مقاومت در برابر فشردگی و دیگر تنش‌های برشی و تغییر طول نسبی بوده و با افزایش سطح و میزان اتصال بین الیاف، طول الیاف، انعطاف پذیری الیاف و همچنین رطوبت، میزان این مقاومت افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید

دستگاه شاخص جریان مذاب پلیمرها mfi

دستگاه شاخص جریان مذاب پلیمرها MFI برای شناسایی خواص رئولوژیکی انواع پلیمرها (پلاستیکها، نانوکامپوزیتها و کامپاندها) از شاخص جریان مذاب(Melt

بیشتر بخوانید