شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

فروش دستگاه شاخص جریان مذاب پلیمرها mfi

آزمون های چوب و سلولزی

دستگاه تست تا خودگی کاغذ و مقواMIT Folding Tester

آزمون مقاومت به تاخوردگی آزمونی است پیچیده و ترکیبی از مقاومت کششی، خمش پذیری، مقاومت در برابر فشردگی و دیگر تنش‌های برشی و تغییر طول نسبی بوده و با افزایش سطح و میزان اتصال بین الیاف، طول الیاف، انعطاف پذیری الیاف و همچنین رطوبت، میزان این مقاومت افزایش می‌یابد.

Read More
آزمون های پلیمری

دستگاه شاخص جریان مذاب پلیمرها mfi

دستگاه شاخص جریان مذاب پلیمرها MFI برای شناسایی خواص رئولوژیکی انواع پلیمرها (پلاستیکها، نانوکامپوزیتها و کامپاندها) از شاخص جریان مذاب(Melt

Read More