شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

فروش دستگاه تنسایل هیدرولیک Hydraulic Universal Tensile Testing Machine

دسته‌بندی نشده

تنسایل هیدرولیک Hydraulic Universal Tensile Testing Machine

دستگاه تست یونیورسال هیدرولیک برای اندازه‌گیری خواص مکانیکی مانند قدرت عملکرد و استحکام کششی مواد فلزی استفاده می‌شود. در این دستگاه به سرعت می‌توان کاربری را بین تست تنش و فشرده سازی تغییر داد. دستگاه تست یونیورسال هیدرولیک برای تست فشرده سازی، توان هیدرولیک روغن را به کار می‌گیرد تا پیستون را در سیلندر روغن فشار دهد بدین طریق نیروی بارگیری را تأمین می‌کند. بنابراین برای تست به مواد مختلف فلزی و غیر فلزی با سختی و چقرمگی بالا مناسب می‌باشد. با استفاده از مبدل فشار روغن و رمزگذار فتوالکتریک، کامپیوتر به موقع اقدام به بررسی پارامترهای تست مانند بارگیری نیرو، حرکت و غیره می‌کند.

Read More