شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

دستگاه شاخص جریان مذاب پلیمرها

آزمون های پلیمری

دستگاه شاخص جریان مذاب پلیمرها mfi

دستگاه شاخص جریان مذاب پلیمرها MFI برای شناسایی خواص رئولوژیکی انواع پلیمرها (پلاستیکها، نانوکامپوزیتها و کامپاندها) از شاخص جریان مذاب(Melt

Read More