دستگاه تست تاخوردگی کاغذ و مقوا  MIT Folding Tester

 مقاومت به تا خوردگی یکی از پیچیده‌ترین خواص مکانیکی عمومی کاغذ است و برای نمونه‌هایی مانند کاغذهای بسته بندی، اسکناس،

بیشتر بخوانید