شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

تست کشش

دسته‌بندی نشده

دستگاه کشش و فشار تنسایل TE 2KN

مشخصات دستگاه تست کشش یونیورسال: در ظرفیت بارهای از 10 تا 1000 نیوتن اندازه‌گیری تنش، کرنش سیستم حرکتی استپر موتور

Read More