شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

لاستیک

امروزه، با توجه به نیاز روزافزون استفاده از قطعات لاستیکی با خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است. این ویژگی‌ها با توجه به نوع و محل کاربرد قابل تنظیم و اندازه‌گیری هستند، به همین منظور لازم است خواص آن‌ها قبل از استفاده مورد آزمایش قرار گیرند. لاستیک یک ماده آلی است که از طریق طبیعت یا سنتز بدست می‌آید، مهمترین خاصیت لاستیک، کش آمدن و ویژگی برجسته آن مدول الاستیسیته‌ی بالا است، همچنین مقاومت شیمیایی و سایشی و خاصیت عایق بودن لاستیک باعث کاربردهای بسیار در زمینه خوردگی می‌گردد. دستگاه‌های تست زیادی برای انجام تست‌ها و اندازه‌گیری خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی لاستیک مطابق با استانداردها و نیاز مشتری داخل گروه صنعتی ADO ساخته می‌شوند.

دستگاه‌های تست پلاستیک :

  • خستگی لاستیک
  • دستگاه رئومتر Rheometer
  • دستگاه کشش (تنسایل) Universal Tensile
  • دستگاه تست سایش Abrasion Tester
  • دستگاه جهندگی Resilience
  • تست پیرسازی Tester Aging
  • مانایی فشار لاستیک‌‌ها
  • استحکام پارگی لاستیک‌‌ها
  • تست ازون OZON