شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

آزمون های شرایط محیطی

آزمون های شرایط محیطیآزمونهای شرایط محیطیشرایط محیطی

شرایط محیطی

اساس اصلی آزمون‌های شرایط محیطی ، قرار دادن محصولات در فشارهای محیطی بالا و ایجاد نقص است. طیف گسترده‌ای از نیروهایی که در طول آزمایش وجود دارد که به محصول خاص و استفاده مورد نظر آن بستگی دارد.

Read More
آزمون های شرایط محیطی

تست سالت اسپری یا آزمون های مه نمکی (SALT SPRAY)

تست سالت اسپری یا پاشش محلول آب نمک، یک روش بسیار معتبر در جهت شبیه سازی محیط­های طبیعی خوردگی، برای سنجش میزان مقاومت پوشش­ها و روکش­ها بر روی قطعات فلزی و غیر فلزی در برابر خوردگی ناشی از محیط­های مرطوب می­باشد. منتهی به ندرت يک رابطه مستقیم بین مقاومت در برابر محلول آب نمک و  مقاومت به خوردگی در ساير محیط­ها وجود دارد، زيرا چندين فاكتور مانند تشکیل فیلم­های محافظ و تفاوت شرايط واقعی و شرايط آزمايش باعث می­شود نتايج به دست آمده از مقدار واقعی فاصله بگیرد.

Read More