شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

آزمون های سیم و کابل

آزمون های سیم و کابل

سیم و کابل

سیم و کابل از مهم‌ترین تجهیزات الکتریکی در جهان است که وظیفه برقراری جریان برق بین دو وسیله الکتریکی را برعهده دارد. سیم از یک هادی رسانا همچون مس و آلومینیوم و عایق الکتریکی تشکیل شده است که می‌تواند از نوع افشان (انعطاف پذیر) یا مفتول (خشک) باشد.

Read More