شرکت هیما صنعت آریا

طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت

انواع دستگاه ها

آزمون های پلیمر
تنسایل تک ستونه N (100-5000)
Universal Tensile Tester (100-5000)N
تنسایل دو ستونهKN (20-2000)
(20-2000KN)  Universal Tensile Tester 
شاخص جریان مذاب 
MFI
مقاومت به رشدترک 
ESCR
اندازه گیری نقطه نرمی
HDT/VICAT
 دستگاه تست زنون
XENON
 محفظه تست ازن 
    OZON
آون پیری  
 Ageing Oven
ضربه آیزود چارپی
Izod/charpy Impact Tester
شرایط محیطی و مشروط سازی
Climatic chamber
دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی   
DSC
تست سفتی حلقوی لوله
Ring Stiffness Tester
تست سایش 
Abrasion Tester
خستگی لاستیک
Fatigue Testing Machine Crank
فشارهیدرواستاتیک
Hydrostatic pressure tester
موونی ویسکومتر /رئومتر 
Mooney Viscometer/Rheometer
محفظه آب و هوایی تسریع شده با نور
QUV
چمبر دمای پایین
Freezer
سقوط آزاد
drop Impact test machine
حمام سیالات
oil bath
آزمونهای سیم و کابل
تنسایل تک ستونه N (100-5000)
 (100-5000N)Universal Tensile Tester 
تنسایل دو ستونهKN (20-2000)
Universal Tensile Tester(20-2000) KN
 شاخص جریان مذاب
MFI
 مقاومت به رشدترک  
ESCR
دستگاه تست خمش در دمای پایین
Cable Cold Bend Testing
ضربه در دمای پایین
Impact test at low temperature
فشار در دمای بالا
Pressure test at high temperature
پیر سازی
AGEING AVEN
پیچش
Torsion tetser
پرس گرم 
hydraulic molding hot press
شوک دمایی بر روی عایق
Temperature shock on insulation
 آزمونهای کشش رشته و عایق
String tensile and insulation tests
نفوذ آب در کابل
Water infiltration in Kabul
مقاومت به شعله
Flame resistance
کاتر و تیغه دمبل فرم
Cutter and dumbbell blade form
مقاومت به انعطاف پذیری
Resistance to flexibility
تنسایل
تنسایل
تنسایل تک ستونه Universal Tensile Tester
تنسایل AT 100N
Universal Tensile Tester AT 100N
تنسایل AT 500N
Universal Tensile Tester AT 500N
تنسایل AT 1000N
Universal Tensile Tester AT 1000N
تنسایلAT 2000N
Universal Tensile Tester AT 2000N
تنسایل AT 5000N
Universal Tensile Tester AT 5000N
تنسایل
تنسایل
تنسایل دو ستونهUniversal Tensile Tester
تنسایلAT20KN 
Universal Tensile Tester AT20KN
تنسایلAT50KN 
Universal Tensile Tester AT50KN
تنسایلAT100KN 
Universal Tensile Tester AT100KN
تنسایلAT200KN 
Universal Tensile Tester AT200KN
تنسایلAT1000KN 
Universal Tensile Tester AT1000KN
تنسایلAT2000KN 
Universal Tensile Tester AT2000KN
تنسایل
تنسایل
تنسایل هیدرولیک hydraulic Tensile
 تنسایل AHT 600KN
hydraulic Tensile AHT 600KN
 تنسایل AHT 1000KN
hydraulic Tensile AHT1000KN
 تنسایل AHT 2000KN
hydraulic Tensile AHT 2000KN
 تنسایل AHT 3000KN
hydraulic Tensile AHT 3000KN
آزمون های سلولزی، کاغذ، کارتن  و چوب
تنسایل تک ستونه N (100-5000)
Universal Tensile Tester
تنسایل دو ستونهKN (20-2000)
Universal Tensile Tester
نرمی سنجی دستمال کاغذی
Softness Tester
مقاومت به تاخوردگی  
MIT Folding Tester
ترکیدگی مقوا و کاغذ
Smoothness Tester
مقاومت به پارگی ( المندروف)
Tear Tester
سقوط آزاد کارتن
Drop Tester
مقاومت به سوراخ شدگی 
Perforation Resistance Testing
مقاومت به فشار کارتن
Box Compression Tester
زیری سنجی
Bursting Strength Tester
 ميزان له شدگي
 Crush Tester
آزمون های شرایط محیطی
دستگاه تست زنون 
Xenon
سالت اسپری
Salt Spray
محفظه شرایط محیطی
Climatic chamber
پیرسازی
AGEING AVEN
محفظه آب و هوایی تسریع شده با نور
QUV
آزمون گرد و غبار
DUST PROOF TESTER
چمبر آزمون UV
UV Test Chamber
 محفظه آزمون برودتی
Thermal Testing Chamber
محفظه شوک حرارتی
Thermal Shock Chamber
محفظه آزمون باران
Rain Test Chamber
چمبر خلا
vacuum chamber
آزمون مشروط سازیTemperature and Humidity Chamber
تجهیزات تست دینامیک
شوک مکانیکی
Mechanical shock tester
بامپ (ضربه)
Mechanical Impact Tester 
دراپ (سقوط آزاد)
Drop Test of Loaded Containers by Free Fall
آزمون های تجهیزات خودرو
      سیستم ترمز       brake systemtem  
سیستم تعلیق                   Suspension
عملکرد و دوام بوستر         brake booster
عملکرد و دوام  کمک فنر            Shock absorber
عملکرد و دوام پمپ ترمز      master cylinder
عملکرد و دوام فنر               Shock absorber
خط تولید بوستر ومستر 
   product line booster and  master
دوام لاستیک های سر کمک
head tires Durability test of auxiliary
 
لقی سیبک و مفصل      Ball Joint swage
 
دوام سیبک ومفصل         Ball Joint Test System
آزمون های تجهیزات خودرو
سیستم موتور وقطعات جانبی
Engine system and accessories
سیستم فرمان             Steering system
عملکرد دیسک و صفحه کلاج                clutch kit
عملکرد شیر هیدرولیک         Hydraulic valve function
نشتی پوسته سیلندر                cylinder block leaking
عملکرد غربیلک فرمان             steering wheel
آزمون گشتاوری گیربکس                 gearbox torque
دوام  ستون فرمان              steering shaft
 
 
خط مونتا‌ژ جعبه فرمان
 
electrically assisted  assembly
 
 
عملکرد فرمان برقی     steering power
آزمون های تجهیزات خودرو
سیستم سوخت رسانی            Fuel system
 
سیستم برق و الکترونیک     Electrical and electronics
عملکرد و دوام پمپ بنزین          fuel pump     
عملکرد و دوام دینام           alternator    
شیلنگ سوخت رسانی
Fuel Hose Assembly Tester
مجموعه وایر شمع             spark plug wire
 
مجموعه دسته سیم        wire harness
 
داروسازی
آزمون انحلال قرص 
tablet dissolution tester
آزمون میکروچیلر
micro chiller
آزمون ترگوتومتر
Detergent Testing (Tergotometer)
آزمون سختی سنجی قرص
tablet hardness tester
آماده سازی نمونه
پرس حرارتی
Heat press
پرس دستی و پنوماتیک
Manual and pneumatic press
تیغه برش دمبل فرم
Dumbbell cutting blade form
فرز اتوماتیک برش دمبل
Automatic milling machine for cutting dumbbells